Hoeveel training is teveel?

  • Rowin 

werking

Om supercompensatie in werking te stellen, zal het lichaam een trainingsprikkel moeten krijgen. Deze trainingsprikkel zal boven een bepaald minimum moeten liggen om het gewenste effect te bereiken, daag jezelf dus uit! Een voorbeeld van een trainingsprikkel is een duurtraining waarbij de energievoorraad, met name de voorraad glycogeen, wordt aangesproken. Een ander voorbeeld is krachttraining, waarbij spieren op microniveau worden beschadigd. In beide gevallen zal het lichaam in de herstelfase de voorraden aanvullen en de schade herstellen, waarbij bij volledig herstel het nieuwe niveau boven het oorspronkelijke niveau ligt.

langetermijn effect

Als trainingsprikkels op de correcte wijze worden toegedient, zal het lichaam zich over een langere periode steeds beter aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Om het lichaam te blijven stimuleren zal de prikkel steeds verhoogd  moeten worden, het overload-principe. In het geval van de duurtraining zal de glycogeenvoorraad dermate stijgen, dat het lichaam langer een duurinspanning kan volhouden. In het geval van de krachttraining zullen de spieren steeds beter voorbereid zijn op zwaar tillen, en deze zullen dan ook sterker worden.

Fasen in supercompensatie

Er zijn vier fasen in het belasting-herstel-supercompensatie-model:

  1. het trainingsniveau waarop de sporter is voordat de training cyclus begint
  2. de hoeveelheid energie die verbruikt wordt in deze trainingen en de belasting daarvan
  3. herstel na de training. Dit herstel is afhankelijk van de soort training, van enkele uren tot dagen
  4. het lichaam gaat zich zodanig aanpassen dat de sporter op een hoger niveau uitkomt

 

Het belang van herstel

Supercompensatie laat zien dat trainingsarbeid en herstel geheel op elkaar afgestemd horen te zijn. Is het herstel te langdurig, dan zullen de gemaakte verbeteringen weer verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ook inactiviteit is immers een nieuwe omstandigheid waar het lichaam zich aan zal passen. Is het herstel echter te kort, dan heeft het lichaam te weinig tijd om het nodige herstel plaats te laten vinden en ontstaat overtraining. Deskundige trainers weten precies hoe en wanneer trainingsprikkels toe te dienen op een dusdanige wijze, dat een deelnemer optimaal kan profiteren van het effect van de supercompensatie. Voor topsporters die dagelijks trainen, is het dan ook heel belangrijk om de verschillende trainingsprikkels zorgvuldig op elkaar te laten afstemmen. Dit samen met een goede voeding is een optimale trainingscyclus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *